logo

Algemene voorwaarden

Aanleveren van de digitale bestanden

 • De fotograaf bepaald welke foto's geschikt zijn voor nabewerking. Deze afbeeldingen komen in een online galerij. Op de afbeeldingen staat een watermerk ter beveiliging.
 • De klant mag zelf, aan de hand van het gekozen pakket, kiezen in de online galerij welke foto's hij wil.
 • Indien de klant wenst kan hij/zij foto's bijkopen aan €25 per extra foto.
 • De klant kan geen aanspraak maken op RAW bestanden of onbewerkte JPG bestanden. Deze worden niet aangeleverd.
 • De fotograaf zal alle gekozen foto's binnen de 30 dagen (vanaf de dag dat de klant haar/zijn selectie gemaakt heeft) afleveren via WeTransfer.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken door een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen.
 • Er worden geen afdrukken afgeleverd na een fotosessie, tenzij op bestelling.

Auteursrecht

 • Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto's niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.
 • Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, uitsnijden in welke vorm dan ook, waarbij het copyright logo wordt verwijderd, is ten allen tijde ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.
 • Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM
 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Annulatie

 • De fotograaf heeft het recht om ten allen tijde de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slechte weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.
 • Indien de klant , zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte fotosessie.
 • Bij annulering door de klant 2 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd.